οἰχησομένων

οἰχησομένων
οἴχομαι
go
fut part mid fem gen pl
οἴχομαι
go
fut part mid masc/neut gen pl
οἴχομαι
go
fut part mp fem gen pl
οἴχομαι
go
fut part mp masc/neut gen pl
οἰχέομαι
fut part mp fem gen pl
οἰχέομαι
fut part mp masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”